Informacje | Kurs euro
Kurs euro|piątek, Kwiecień 26, 2019
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje

Informacje

Niskie stopy procentowe w strefie euro

Strefa euro składa się z państw, które przystąpiły do Unii Walutowej i przyjęły walutę europejską, w miejsce swojej własnej, rodzimej. Na taki krok, pomimo członkowstwa w Unii Europejskiej, nie zdecydowała się Wielka Brytania, Szwecja i Dania. W państwach tych nadal obowiązują odpowiednio jako środki płatnicze – funty brytyjskie, korony szwedzkie i korony duńskie. Nic nie zapowiada, aby miał się ...Cały artykuł

Banki nie rezygnują z kredytów w euro

Jeszcze przed kryzysem finansowym na świecie, który mocno odczuwalny był również w Polsce, zwłaszcza w sektorze bankowym, kredytobiorcy chętnie pożyczali pieniądze w innych walutach niż rodzima złotówka. Powodem takiego ...Cały artykuł

Kryteria konwergencji dla strefy euro

Polska pomimo faktu, że jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku, to przez ponad 10 lat nie zdecydowała się na przystąpienie do strefy euro. Prędzej czy później ...Cały artykuł

Kredyty w euro tylko dla zamożnych

Tylko w nielicznych bankach w Polsce można obecnie uzyskać ofertę na kredyty walutowe. Najpopularniejsze pozostają kredyty w złotówkach, przy których kredytobiorca zarabiający w Polsce lub uzyskujący dochód w PLN, ...Cały artykuł

Kredyty w euro alternatywą dla zobowiązań złotowych

Aktualnie w polskich bankach większość zobowiązań kredytowych, zwłaszcza kredytów hipotecznych zaciąganych jest w złotówkach. Jest to związane z ograniczeniami akcji kredytowej w walutach obcych, jakie zostały nałożone na banki ...Cały artykuł

Gdzie pożyczają w euro?

Od chwili kryzysu gospodarczego i bankowego, polskie instytucje finansowe zdecydowanie ograniczyły akcję kredytową w walutach obcych. Samodzielnie wycofały z rynku popularne przed kryzysem kredyty we frankach szwajcarskich. Pozostały kredyty ...Cały artykuł

Euro w Polsce

O możliwości wprowadzenia w naszym kraju waluty europejskiej, czyli o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do strefy euro mówi się od dawna. W zasadzie od chwili akcesji Polski do Unii Europejskiej ...Cały artykuł

Euro I filarem UE

Unia Europejska ma wymiar wspólnoty ponadnarodowej. Jej filary ustanowił Traktat z Maastricht i to na jego podstawie uformowano unię walutową. Tak zwany Traktat o Unii Europejskiej został podpisany 7 ...Cały artykuł

Dla kogo kredyty w euro?

Zgodnie z nowelizacją Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, kredyty walutowe nie są już dostępne dla większości polskich kredytobiorców. Nadzór Finansowy postanowił ograniczyć ryzyko powrotu do sytuacji sprzed kilku lat, ...Cały artykuł

Czy banki udzielają kredytów w euro?

Kredyty walutowe były bardzo popularne w Polsce przed kryzysem finansowym. Później banki znacznie ograniczyły akcję kredytową w walutach obcych, aby ograniczać ryzyko powstania złych portfeli kredytowych. Obecnie udzielanie kredytów ...Cały artykuł